skip to Main Content
0895728928 info@pixysoft.eu

Значителен спад в печалбата отчете Lenovo

Печалбата на производителя на компютри и мобилни устройства Lenovo за третото тримесечие на 2016-2017 финансова година падна три пъти и се оказа под очакванията на пазара. Върху негативните резултати на дружеството повлияха проблемите с доставките и не най-благоприятната макроикономическа среда. За отчетения тримесечен…

Read More
Back To Top